Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka złożyła wniosek o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem.

Dziecko ma w szkole zapewnione zajęcia rewalidacyjne, w tym 1 godz. logopedii, 1 godz. zajęć ruchowych.

Zgodnie z zaświadczeniem lekarza psychiatry dziecko potrzebuje 2 godz. integracji sensorycznej, 2 godz. terapii logopedycznej i 2 godzin zajęć terapii pedagogicznej.

Czy w takiej sytuacji Ośrodek powinien przyznać świadczenie?

Jeżeli tak, czy Ośrodek pomniejsza o 1 godzinę logopedii w szkole i przyznaje 1 godzinę logopedii zgodnie z zaświadczeniem lekarskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?