Czy OPS powinien przekazać SKO informacje i dokumenty o aktualnym stanie faktycznym sprawy dotyczącej umieszczenia osoby w DPS? - OpenLEX

Czy OPS powinien przekazać SKO informacje i dokumenty o aktualnym stanie faktycznym sprawy dotyczącej umieszczenia osoby w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu osoby w DPS, jednak nie określił w postanowieniu, do jakiego typu domu należy go skierować.

Lekarz rodzinny wydał zaświadczenie, że należy umieścić tę osobę w DPS dla przewlekle somatycznie chorych. W decyzji o skierowaniu z uwagi na przeoczenie pracownika wydającego decyzję nie został określony typ domu, do jakiego OPS kieruję tę osobę.

Postanowienie decyzji brzmi:

"1. Skierować Pana (…) do domu pomocy społecznej zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt (…),"

2. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności".

Osoba kierowana nie jest ubezwłasnowolniona i odwołała się od naszej decyzji. PCPR, do którego wysłaliśmy dokumenty w celu wydania decyzji o umieszczeniu oświadczyło, że bez określenia typu domu w naszej decyzji nie chce wydać decyzji o umieszczeniu.

Jak powinniśmy "naprawić" nasz błąd?

Czy powinniśmy wystąpić do organu wyższego stopnia, aby ten z urzędu wszczął postępowanie w celu stwierdzenia nieważności naszej decyzji?

Czy prawidłowe będzie wysłanie tego wniosku razem z odwołaniem strony?

Czy może skoro wysyłamy odwołanie, to już nie musimy występować o unieważnienie, bo SKO rozpatrzy sprawę całościowo przy rozpatrywaniu odwołania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX