Czy OPS powinien naliczać odsetki za okres zawieszenia postępowania w przypadku konieczności zwrotu nienależnie pobranego... - OpenLEX

Czy OPS powinien naliczać odsetki za okres zawieszenia postępowania w przypadku konieczności zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani jest Ukrainką. We wrześniu 2019 r. wystąpiła z wnioskiem o zasiłek rodzinny na dziecko, obywatela Ukrainy. Kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" miała ważną do 31 grudnia 2019 r. Pracownik OPS błędnie ustalił uprawnienia do zasiłku rodzinnego na pełen okres zasiłkowy.

Po wypłacie za styczeń 2020 r. ujawniło się, że Pani nie ma prawa pobytu w Polsce, zatem nie ma uprawnień do zasiłku rodzinnego. Pani złożyła wniosek o wstrzymanie wypłat. Ośrodek wstrzymał od miesiąca lutego 2020 r. wypłatę świadczenia, do czasu dostarczenia karty pobytu.

Ponadto zamierzamy wszcząć, z urzędu, postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia za miesiąc styczeń 2020 r., postępowanie to zamierzamy zawiesić do czasu dostarczenia karty pobytu lub decyzji o odmowie przyznania karty pobytu.

Czy w przypadku konieczności zwrotu nienależnie pobranego zasiłku za styczeń 2020 r. Ośrodek będzie naliczał odsetki za okres zawieszenia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?