Czy OPS powinien dokonać zmiany decyzji i przedłużyć okres na jaki zostało przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tutejszy organ przyznał pełnoletniej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na cały okres świadczeniowy 2022/2023. Osoba uprawniona na dzień wydania decyzji uczyła się w szkole ponadpodstawowej i deklarowała naukę w roku szkolnym 2023/2024, ponadto ww. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na okres do 31.05.2023 r.

Czy organ powinien już zmienić okres obowiązywania decyzji z funduszu alimentacyjnego, tj. uchylić od 01.06.2023 r., czy jeżeli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie zniesiony, jak również nadal będą obowiązywały przepisy ustawy covidovej przedłużające ważność orzeczeń o niepełnosprawności, należy zmienić w czerwcu br. decyzję przyznającą Stronie świadczenia z funduszu alimentacyjnego i stwierdzić, że świadczenia te przysługują Stronie na podstawie ustawy covidovej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX