Czy OPS po uwzględnieniu dochodu ze świadczenia rodzicielskiego może przyznać zasiłek rodzinny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan w związku małżeńskim złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w kwietniu 2023 r., w skład rodziny wchodzi Pan, żona oraz 4 ich dzieci.

Pan ma przyznany fundusz alimentacyjny na dzieci, a postępowanie rozwodowe jest w toku. Pani urodziła w międzyczasie dziecko, które nie ma ustalonego ojcostwa, więc posiada nazwisko męża oraz na które pobiera w innym ośrodku zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie.

Czy OPS po uwzględnieniu dochodu ze świadczenia rodzicielskiego może przyznać zasiłek rodzinny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX