Czy OPS po przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego ma obowiązek opłacania składki emerytalno-rentowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę. Pani X (Wnioskodawca) ma 70 lat, nie ma uprawnień do emerytury, ani renty, nigdy nie opłacała żadnych składek emerytalno-rentowych.

Czy jako ośrodek po przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego mamy obowiązek opłacania za ww. składki emerytalno-rentowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access