Czy OPS może wydłużyć wypłatę zasiłku stałego, stosując art. 15h ust. 1 ustawy covidowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia 08.09.2021 r. otrzymał znaczny stopień niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane do 30.09.2022 r. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 30.07.2021 r.

Pan w styczniu 2022 r. zgłosił się do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego. W związku z tym, Panu został przyznany zasiłek stały na okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. Obecnie Pan nie złożył na komisję wniosku o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności i nie będzie składał.

Czy OPS może wydłużyć wypłatę zasiłku stałego, stosując art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Pragnę nadmienić, że orzeczenie było wydane dnia 08.09.2021 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX