Czy OPS może wydać decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenia za lata 2012-2015?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny jednocześnie od 2012 r.

W związku z tym, że od 2015 r. weszły przepisy, stanowiące o potrąceniach przez ZUS w takich sytuacjach, powstaje pytanie, czy OPS może wydać decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenia za lata 2012-2015?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX