Czy OPS może wydać decyzję odmowną umieszczenia dziecka z zaburzeniami psychotycznymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim... - OpenLEX

Czy OPS może wydać decyzję odmowną umieszczenia dziecka z zaburzeniami psychotycznymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz autyzmem atypowym w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opiekun dziecka umieszczonego w Domu dla Dzieci złożył do OPS wniosek o umieszczenie ww. w DPS dla Dzieci i Młodzieży.

Dziewczynka za miesiąc kończy 18 lat, pochodzi z terenu innej gminy. Opiekun - dyrektor placówki, jest naszym mieszkańcem. OPS ma wątpliwości dotyczące konieczności skierowania dziecka do DPS.

Dziewczynka posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (symbol przyczyny 02-P). Powyższe orzeczenie określa, iż dziecko nie wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.

Natomiast przedstawiona opinia psychologiczna wskazuje, iż u badanej występują istotne deficyty funkcji adaptacyjnych potrzebnych do samodzielnego życia w społeczeństwie i radzenia sobie z problemami życiowymi - ich poziom odpowiada znacznemu stopniowi niepełnosprawności. Inteligencja badanej zgodnie z opinią - plasuje się na poziomie w stopniu lekkim. Istotna różnica pomiędzy poziomem niepełnosprawności intelektualnej a poziomem niezaradności może być związana, jak wskazuje psycholog, z rozpoznanymi u dziewczynki zaburzeniami psychotycznymi. Psychiatra diagnozuje całościowe zaburzenia, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz autyzm atypowy.

Czy OPS może wydać decyzję odmowną umieszczenia dziecka z zaburzeniami psychotycznymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz autyzmem atypowym w DPS?

Jak ma wyglądać taka decyzja?

Nadmieniamy, iż opiekun przedstawił zgodę sądu na umieszczenie.

Ponadto, czy wywiad środowiskowy powinien przeprowadzić ośrodek, na terenie którego mieszka opiekun, czy ośrodek, na terenie którego przebywa dziecko w obecności opiekuna prawnego?

Czy ewentualnie Ośrodek może wydać decyzję kierującą do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX