Czy OPS może udostępnić Burmistrzowi dane wnioskujących o dodatek węglowy? - OpenLEX

Czy OPS może udostępnić Burmistrzowi dane wnioskujących o dodatek węglowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS realizuje zadanie zlecone o dodatek węglowy. Burmistrz wystąpił do OPS o dane dotyczące osób składających wnioski o dodatek węglowy z podaniem tych danych, żeby zweryfikować informacje w złożonych w gminie deklaracjach dotyczących śmieci przez mieszkańców, powołując się na art. 6o ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadanie nie jest własne gminy, jest to zadanie zlecone, dostęp do CEEB nie jest własnością burmistrza, jest to własność Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Czy OPS może udostępnić Burmistrzowi dane z wniosków o dodatek węglowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX