Czy OPS może przyznać obywatelce Ukrainy, posiadającej kartę stałego pobytu, prawo do świadczeń zdrowotnych na 90 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy, posiadająca kartę stałego pobytu, kwalifikująca się do pomocy społecznej, nie posiada prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma 80 lat. Na terytorium Ukrainy posiada prawo do emerytury. Oczekuje na transfer świadczeń z Ukrainy do Polski. Do chwili obecnej jest bez prawa do świadczeń zdrowotnych.

Czy OPS może przyznać obywatelce Ukrainy, posiadającej kartę stałego pobytu, prawo do świadczeń zdrowotnych na 90 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX