Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

§ 5 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zakłada, że opłata za specjalistyczne usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Czy dopuszczalna jest zatem praktyka przyjmowania opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze od klientów do kasy OPS, a następnie zbiorczego przekazywania jej przelewem bankowym do kasy urzędu miasta w wyznaczonym terminie, tzn. najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?