Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów u.p.s. OPS może ponosić opłaty za całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu lub uczniów przebywających w internacie np. specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych?

Z otrzymanego pisma z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej wynika, iż w obecnym stanie prawnym, w ramach realizacji w oparciu o przepisy o ustawie o pomocy społecznej programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach ponoszonych przez ośrodek opłat za posiłek, powinny być to opłaty za jeden posiłek. Do końca roku 2013, całodzienne wyżywienie było realizowane i sprawozdania składane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawierały punkt, w którym taka forma pomocy była wykazywana.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?