Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca ubiegający się o specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wykazał we wniosku łączną kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób w roku 2019 - 6000 tys. zł.

Na potwierdzenie tego faktu, do akt sprawy dołączył wyrok sądu potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie oraz potwierdzenie przelewu z dnia 02.11.2018 r., w wysokości 10.019,77 zł tytułem "Alimenty za rok 2018".

Ponadto do ww. wniosku dołączył oświadczenie córki, z treści którego wynika, że alimenty zostały opłacone z góry za rok 2019, natomiast przelew omyłkowo został zatytułowany jako alimenty za 2018 r.

Czy OPS może odliczyć od dochodu rodziny alimenty świadczone na rzecz innych osób, wyliczając dochód do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?