Czy OPS ma podstawę do niewypłacania zasiłków okresowego i celowego do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez SKO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X od dwóch lat jest świadczeniobiorcą pomocy społecznej. Regularnie składa podania o zasiłek okresowy i zasiłek celowy na zakup żywności z programu rządowego.

Z uwagi na spełnione kryterium dochodowe i sytuację rodzinną zasiłku są przyznawane. Każdorazowo zainteresowany po otrzymaniu decyzji składa odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego powołując się na fakt, że kwoty świadczeń są za niskie bądź złe wykonywanie pracy przez pracownika socjalnego. W decyzjach jest umieszczony art. dotyczący rygoru natychmiastowej wykonalności, więc zasiłki są realizowane zgodnie z decyzją, pomimo odwołania.

Czy OPS ma podstawę do niewypłacania zasiłków okresowego i celowego do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez SKO?

Co w sytuacji, gdy ww. pobrał zasiłki, a SKO uchyliło sprawę do ponownego rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX