Czy OPS ma obowiązek zorganizować posiłki dla wszystkich dzieci w szkole bez względu na to, czy opłatę wnosi rodzic czy OPS? - OpenLEX

Czy OPS ma obowiązek zorganizować posiłki dla wszystkich dzieci w szkole bez względu na to, czy opłatę wnosi rodzic czy OPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r.

PYTANIE

Kto organizuje posiłki w szkołach?

Kilka szkół nie ma własnych stołówek. W takiej sytuacji, posiłki dla dzieci mogłaby przygotowywać inna szkoła i byłyby dowolne. Dyrektorzy robili rozeznanie i w efekcie zgłosiła się pewna liczba dzieci. Dla znacznej części dzieci posiłki opłacać będą rodzice, natomiast część uzyska dofinansowanie z ośrodka pomocy. W gminie jest centrum usług wspólnych, które sąsiaduje ze szkołami podstawowymi i przedszkolami i do tej pory wykonywali rozeznanie cenowe i podpisywali umowę z firmą cateringową. Tym sposobem wszystkie dzieci miały jednego dostawcę. Natomiast pojawiło się stanowisko, że to OPS ma zająć się taką procedurą.

Jednak jak to pogodzić organizacyjnie: OPS dla dzieci, którym zapłaci za posiłki, a szkoła (centrum usług wspólnych) dla pozostałych dzieci?

Czy OPS ma prawo (obowiązek) zorganizować posiłki dla wszystkich dzieci w szkole bez względu na to, czy opłatę wnosi rodzic czy OPS?

W jakiej ustawie znajduje się podstawa prawna do realizacji takiego zadania ewentualnie przez OPS?

W ustawie o oświacie znajduje się zapis, że dyrektor szkoły może zapewnić wyżywienie uczniom.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?