Czy OPS ma obowiązek z urzędu weryfikować, czy dłużnik alimentacyjny pozostaje w zatrudnieniu? - OpenLEX

Czy OPS ma obowiązek z urzędu weryfikować, czy dłużnik alimentacyjny pozostaje w zatrudnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr QA1525835 zwracam się z zapytaniem:

Czy jeśli OPS pozyskał informację, że dłużnik obecnie nie pracuje powinno się wydać decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

Ponadto prosimy o wydanie opinii, czy OPS z urzędu powinien weryfikować, czy dłużnik alimentacyjny nadal pracuje po przeprowadzonym wywiadzie, czy prawidłowo wzywa dłużnika o przedłużenie kolejnej umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX