Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient prosi o umieszczenie w DPS. W wywiadach alimentacyjnych dzieci odmówiły podania wysokości dochodów deklarując jednocześnie odpłatność (w wysokości nie wystarczającej na pokrycie odpłatności za pobyt ojca). GOPS wnioskuje do właściwych Urzędów Skarbowych o podanie wysokości dochodów dzieci za poprzedni rok (na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) - ich dochody znacznie przekraczają kryterium. Umowa nie została jeszcze sporządzona. Klient z własnego świadczenia (70%) i deklarowanych przez dzieci kwot nie jest w stanie pokryć pełnej opłaty. Dochód małżonki jest poniżej 300% kryterium - nie ponosi odpłatności.

Czy GOPS ma sporządzić umowę z dziećmi na deklarowane przez nie kwoty, ale sporządzić decyzję rozliczając pełną wysokość odpłatności za DPS na ojca i dzieci - biorąc pod uwagę odpowiedź Urzędu Skarbowego, i dochodzić od dzieci zwrotu odpłatności ponoszonej zastępczo przez gminę w sytuacji, gdy będą wpłacać jedynie zadeklarowane w umowie i wywiadach alimentacyjnych kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?