Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła pismo do OPS, w którym zwraca się z pytaniem, czy rodzina X korzystała lub korzysta z pomocy społecznej.

Należy nadmienić, iż jest to osoba nieznana Ośrodkowi, rodzina odnośnie, której żąda się informacji również nie znajduje się w kręgu zainteresowania tutejszego OPS. Pan w piśmie opisuje swoje problemy małżeńsko-rodzinne powołuje się na toczącą się sprawę w sądzie (rozwód), chciałby uzyskać informację, czy jego teściowie korzystają z pomocy społecznej i w jakiej formie, powołując się na ustawę (tryb jego zapytania w kontekście ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Pan chce, aby udzielono mu odpowiedzi na pismo.

Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji?

Proszę o przygotowanie argumentów (podstawa prawna, ewentualnie wyroki sądów), które potwierdzą stanowisko OPS, który nie znajduje podstaw do udzielenia stronie odpowiedzi na żądane dane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?