Czy OPS ma obowiązek przekazywać informacje RPO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rzecznik Praw Dziecka prosi o udzielenie informacji przez ośrodek pomocy społecznej o sytuacji opiekuńczo wychowawczej dzieci w rodzinie.

Jeśli rodzina nie korzysta z pomocy, to czy jest to sygnał do wejścia w środowisko przez pracownika socjalnego lub zbieranie informacji np. ze szkół?

Jeśli pracownik socjalny OPS jest koordynatorem grupy roboczej powołanej z powodu założenia Niebieskiej Karty w tej rodzinie a przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego nie jest pracownikiem OPS tylko innej jednostki - urzędu gminy, to czy OPS powinien udzielić szczegółowych danych wynikających z dokumentacji Niebieskiej Karty (objętej szczególną tajemnicą) Rzecznikowi Praw Dziecka?

Czy pracownik OPS powinien przekazać informacje do przewodniczącej Zespołu i jak bardzo szczegółowej informacji powinna ona udzielić Rzecznikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX