Czy OPS jest zobligowany do opłacenia otrzymanej noty zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej? - OpenLEX

Czy OPS jest zobligowany do opłacenia otrzymanej noty zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec DPS ma ustaloną odpłatność za pobyt na poziomie 70% dochodów z 2020 r., tj. w wysokości 1 228,44 zł (świadczenie rentowe 1 025,00 zł, dodatek pielęgnacyjny 229,91 zł oraz świadczenie uzupełniające 500,00 zł, łącznie 1 754,91 zł x 70%).

Aktualny dochód po waloryzacji w 2021 r. wynosi 1 805,96 zł (świadczenie rentowe 1 066,30 zł, dodatek pielęgnacyjny 239,66 zł oraz świadczenie uzupełniające 500,00 zł), zmiana wysokości świadczenia nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, decyzja o odpłatności pozostała zatem bez zmian. Zgodnie z decyzją ZUS z 2021 r. świadczenie zmniejsza się z powodu egzekucji administracyjnej w wysokości 150,23 zł.

Do OPS wpłynęła nota księgowa z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w DPS mieszkańca w wysokości 105,16 zł, tj. 70% potrącanego przez ZUS zajęcia administracyjnego.

Czy kwota opłaty zastępczej za pobyt w DPS została prawidłowo obliczona?

Mieszkaniec dysponuje faktycznie kwotą 427,29 zł (tj. aktualne świadczenie ZUS 1 805,96 zł – kwota ustalonej odpłatności za pobyt w DPS 1 228,44 zł – zajęcie administracyjne 150,23 zł), ponadto jest uprawniony do dodatkowego 13. i 14. rocznego świadczenia pieniężnego, które nie podlega zajęciu komorniczemu i choć nie jest wliczane do dochodu to stanowi jego zasób.

Czy OPS jest zobligowany do opłacenia otrzymanej noty zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX