Czy OPS jest organem właściwym do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń na skutek zmiany... - OpenLEX

Czy OPS jest organem właściwym do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń na skutek zmiany właściwości miejscowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina klienta przeprowadziła się do naszej gminy, urodziło się im kolejne dziecko.

Klient złożył we wrześniu wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci. Następnie wpłynął wniosek żony klienta z innej gminy, gdzie pobierała zasiłek rodzinny na pierwsze dziecko. Poprzednia gmina uchyliła decyzje od października 2019 r. Wniosku o świadczenie wychowawcze nie przesłano, ponieważ zakończył się okres zasiłkowy 2018/2019. Klient do wniosku dołączył dokumenty potwierdzające rozpoczęcie działalności gospodarczej od 01.03.2019 r. oraz wysokość dochodu uzyskanego za kwiecień. Poprzedni organ nie został poinformowany o tym. Po przeliczeniu dochodu rodziny z uwzględnieniem dochodu uzyskanego rodzina klienta przekracza kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r. oraz do świadczenia wychowawczego od 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r.

Czy należy poinformować poprzedni organ o dochodzie uzyskanym?

Czy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia o nienależnie pobranych świadczeniach, jeżeli tak, to tylko zasiłku rodzinnego, czy też świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?