Czy OPS jest jednostką uprawnioną do udostępniania danych osobowych w odpowiedzi na wnioski kierowane przez Polską Organizację... - OpenLEX

Czy OPS jest jednostką uprawnioną do udostępniania danych osobowych w odpowiedzi na wnioski kierowane przez Polską Organizację Turystyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy GOPS na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniana na wniosek Polskiej Organizacji Turystycznej informacji o tym, czy osobie przysługiwało prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo dodatek, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o decyzji właściwego wojewody w związku zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX