Czy oprócz decyzji nakazującej usunięcie odpadów magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym należy uzyskać jeszcze inne... - OpenLEX

Czy oprócz decyzji nakazującej usunięcie odpadów magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym należy uzyskać jeszcze inne zezwolenie na ich wywiezienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2017 r.

PYTANIE

Spółka posiadająca do 2015 r. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie uzyskała nowego zezwolenia. W chwili obecnej spółka jest w stanie likwidacji, a posiada na wynajmowanym terenie zmagazynowane duże ilości odpadów. Sukcesywnie odpady te są wywożone i przekazywane uprawnionym odbiorcom. Czy oprócz wydawanej przez gminę decyzji nakazującej usunięcie odpadów magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym można wydać inną (jaką?) decyzję, która pozwoli na uprzątnięcie odpadów? Należy nadmienić, że prezes spółki stara się w miarę posiadanych środków i możliwości "pozbyć się" odpadów. Możliwości te jednak są niewielkie ze względu na niewypłacalność podmiotu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX