Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozliczająca VAT kwartalnie jest właścicielem samochodu, który miał dotychczas w dowodzie rejestracyjnym adnotację VAT-3, co przed 1 kwietnia 2014 r. dawało prawo do pełnego odliczenia VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w czerwcu 2014 r. przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast sam wpis do dowodu rejestracyjnego zawierający odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań ustawowych został dokonany dopiero w lipcu 2014 r.

Czy to opóźnienie skutkuje brakiem prawa do odliczenia VAT od wydatków na paliwo i eksploatacje poczynionych w II kwartale 2014 r.?

Jeżeli tak, to czy od daty wpisu adnotacji do dowodu rejestracyjnego firma zyskuje "na nowo" prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych po tej dacie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?