Czy opodatkowaniu podlega całą powierzchnia budynku, jeśli tylko w stosunku do jego części wystawiono pozwolenie na użytkowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kupień Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik podatku od nieruchomości w 2015 r. realizował inwestycję, w wyniku której wybudowany został budynek. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (w roku 2015) udzielił pozwolenia na użytkowanie jedynie części budynku. Część pomieszczeń w tymże budynku nie zostało wykończonych i w związku z powyższym nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie tychże pomieszczeń.

Czy w roku 2016 podatkiem od nieruchomości należy opodatkować całą powierzchnię użytkową budynku, czy powierzchnię objętą pozwoleniem na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access