Czy opłaty za przedszkola powinny podlegać waloryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłaty za godziny pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Czy rada gminy w uchwale powinna zawrzeć konieczność waloryzacji 1 zł, czy jest to nieobowiązkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX