Czy opłaty magazynowe, przepakowanie, załadunek i opłaty lotniskowe powinny zwiększać cenę nabycia surowca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupuje surowiec z zagranicy. Oprócz kosztów bezpośrednich związanych z zakupem ponosi również koszty obsługi agencji celnej. Są to koszty: opłaty magazynowe, przepakowanie, załadunek, opłaty lotniskowe.

Czy koszty te powinny zwiększyć wartość magazynową surowca (wycena na magazynie)?

W przypadku zakupu surowca z zagranicy na wycenę zapasu na magazynie składają się: cena zakupu surowca, koszty transportu, cło, koszty magazynowania itp. związane bezpośrednio z zakupem.

Czy jeśli część surowca jest reklamowana i są koszty wywozu do kontrahenta i przywozu ponownie do firmy to koszty te powinny wpływać na wycenę magazynową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX