Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ponieważ zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 u.d.p. wymaga się zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, które zawiera w sobie opłatę.

Czy opłatę za prowadzenie robót należy również pobrać w przypadku, gdy droga jest przebudowywana (pas drogowy w tym czasie przekazany jest dla wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową działającego na zlecenie zarządcy drogi), a dysponent sieci chce w tym czasie umieścić swoje urządzenia (kabel telekomunikacyjny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?