Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wynajmująca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako Poręczyciel zawarła trójstronną umowę poręczenia z Wynajmującym - Leasingobiorcą oraz Leasingodawcą, na podstawie której uzyskała pozwolenie na podnajem samochodu osobowego. Powołując się na tą umowę, została zawarta umowa najmu tego samochodu, w której strony ustaliły opłatę inicjalną płatną jednorazowo na podstawie faktury VAT do dnia podpisania umowy. Niniejszą umową Najemca zobowiązuje się również do dokonywania płatności refakturowanych rat leasingowych, wszelkich opłat związanych z eksploatacją i ubezpieczeniem samochodu. Po zakończeniu umowy leasingu Wynajmujący zobowiązuje się wykupić przedmiot leasingu i odsprzedać go Najemcy.

Czy taką opłatę można uznać jako koszt uzyskania przychodów i ująć jednorazowo w kosztach miesiąca, w którym została wystawiona faktura?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?