Czy opłata za zmianę podmiotu licencji powinna być rozliczana jako wartość niematerialna i prawna, czy jako koszt bieżący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej zostało wniesione na podstawie aportu do spółki komandytowej. Korzystało pierwotnie z programu komputerowego na potrzeby m.in. pełnej księgowości na podstawie udzielonej licencji.

Po wniesieniu aportu licencja zostaje przeniesiona na spółkę komandytową. Producent oprogramowania za zmianę podmiotu licencji obciążył spółkę opłatą w wysokości przekraczającej 10.000 zł.

Czy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wspomniana opłata powinna być rozliczana jako wartość niematerialna i prawna, czy jako koszt bieżący?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access