Czy opłata za opady komunalne stanowi składową czynszu i można ją windykować jak czynsz? - OpenLEX

Czy opłata za opady komunalne stanowi składową czynszu i można ją windykować jak czynsz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy Sp. z o.o., której w 100% udziały posiada gmina. Zarządzamy m.in. nieruchomościami komunalnymi na zlecenie gminy. W ramach umowy zarządzania mieniem komunalnym naliczamy czynsz najemcom komunalnym i fakturujemy czynsz fakturą VAT ze stawką zwolnioną. Od 1.01.2022 r. naliczamy najemcom komunalnym dodatkowo opłatę za gospodarowanie odpadami.

Czy opłata za opady komunalne stanowi składową czynszu i można ją windykować jak czynsz - na bazie ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), czy opłata za opady jest należnością publicznoprawną i dla niej ich stosuje się przepisy ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) – dalej o.p. - czyli podmiotem do egzekwowania jej jest jednie wójt/burmistrz/prezydent?

Naliczenie opłaty za odpady dokonujemy w oparciu o deklaracje złożone przez najemców = opłata jest niezależna od czynszu (naliczana jest na osobnym rejestrze i dochody z tytułu opłaty przekazywane są jako odpady.

Jak naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami: jako faktura VAT zwolniona czy notą księgową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX