Czy opłata skarbowa pobierana na poczet dokonywanego wpisu do rejestru działalności regulowanej może stanowić dochód związku międzygminnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Związek międzygminny dokonuje wpisów do rejestru działalności regulowanej. W związku z tym za dokonanie wpisu pobiera opłatę skarbową w wysokości 50 zł.

Czy powyższa opłata stanowi dochód własny Związku czy powinna stanowić dochód gminy, na terenie której siedzibę ma Związek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX