Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu przekształcenia? - OpenLEX

Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu przekształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie w przedmiocie art. 7 ust. 5a ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w.

Jak należy rozumieć ww. przepis?

W przedmiotowym przypadku przekształcenie nastąpiło z dniem 3.06.2020 r. (data założenia nowej księgi wieczystej). Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. została uiszczona.

Czy opłata roczna z tytułu UW zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu przekształcenia, czy jednak opłata ta winna być uiszczona w terminie do 31.03.2021 r.?

Czy w związku z tym właściciel będzie musiał uiścić podwójną opłatę w 2021 r. (tj. za rok 2020 oraz 2021)?

Jakby wyglądała sytuacja, gdyby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. nie była uiszczona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX