Czy opłata będzie pobierana za całość powierzchni wyłączonej czyli 72%, czy za każdą część powierzchni powyżej wspomnianych w... - OpenLEX

Czy opłata będzie pobierana za całość powierzchni wyłączonej czyli 72%, czy za każdą część powierzchni powyżej wspomnianych w ustawie 70% czyli za 2% utraconej retencji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak nalicza się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z art. 269 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod.?

Przykładowo na działce o powierzchni 5000 m2 zabudowano obiekt zadaszony trwale związany z gruntem o powierzchni 3600 m2. Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi 72%, więc nieruchomość spełnia określone w ustawie kryterium wyłączenia więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Czy opłata będzie pobierana za całość powierzchni wyłączonej czyli 72%, czy za każdą część powierzchni powyżej wspomnianych w ustawie 70% czyli za 2% utraconej retencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX