Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału może być umorzona?

Czy wniosek o umorzenie opłaty adiacenckiej złożony po wydaniu decyzji (decyzja nie stała się ostateczna) należy traktować jako odwołanie i akta sprawy razem z wnioskiem o umorzenie należy przesłać organowi odwoławczemu?

Jeśli jest możliwość umorzenia, to na podstawie jakich przepisów umorzyć opłatę adiacencką i zmienić decyzję?

Czy zastosowanie będzie tu miał art. 132 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację