Czy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osobie, która zawiesiła prawo do emerytury oraz uzyskała już 25-letni okres ubezpieczenia w ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani posiada prawo do emerytury. Zawnioskowała o świadczenie pielęgnacyjne.

Na mocy wyroku WSA, który stanowił, że świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane po wstrzymaniu wypłaty emerytury i spełnieniu pozostałych przesłanek – zostało przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osobie, która zawiesiła prawo do emerytury oraz uzyskała już 25-letni okres ubezpieczenia w ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX