Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opisane przedsiębiorstwo ma obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego i wykonania raportu początkowego?

Do kanalizacji ogólnospławnej należącej do przedsiębiorstwa X włączają się ścieki przemysłowe powstające na terenie przedsiębiorstwa Y. Wszystkie ścieki bytowe, deszczowe i przemysłowe zbierane przez kanalizację ogólnospławną dopływają do mechanicznej oczyszczalni ścieków należącej do przedsiębiorstwa X. Przedsiębiorstwo X wyraża na to zgodę zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków. Odprowadzane ścieki nie występują jako substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Przedsiębiorstwo Y ze względu na rodzaj prowadzonej działalności produkcyjnej posiada pozwolenie zintegrowane.

Czy w wyniku wdrożenia nowych obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwo X musi dostosować się do wymagań nowych przepisów dotyczących pozwolenia zintegrowanego? Czy zgodnie z ust. 6 pkt 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś. można stwierdzić, że przedsiębiorstwo X prowadzi działanie w zakresie oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego w tym przypadku z przedsiębiorstwa Y? W związku z powyższym, czy wystąpiła konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedsiębiorstwa X? Jeżeli tak, to czy istnieje możliwość odstąpienia od wykonania raportu początkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację