Czy opisaną inwestycję polegającą na budowie przepustu na małej lokalnej rzeczce można zaliczyć do przedsięwzięć mogących... - OpenLEX

Czy opisaną inwestycję polegającą na budowie przepustu na małej lokalnej rzeczce można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, skoro wynikająca z przedsięwzięcia regulacja wód nie będzie umożliwiała ich wykorzystania do celów żeglugowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2014 r.

PYTANIE

Czy inwestycję polegającą na budowie przepustu na małej lokalnej rzeczce w miejscu dawnej kładki dla pieszych wraz z budową ciągu pieszego nad przepustem o szerokości 3 m i długości 70m, umożliwiającą odtworzenie ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów (rzeka na projektowanym odcinku ma szerokość 2,1 m, planowana budowa realizowana jest w granicach rzeki oraz działek drogowych) można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. do § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś., skoro wynikająca z przedsięwzięcia regulacja wód nie będzie umożliwiała ich wykorzystania do celów żeglugowych?

W opinii RDOŚ przedsięwzięcie to kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ jego realizacja przyczyni się do regulacji wód.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?