Czy opinia wójta, o której stanowi art. 41 ust. 6a u.o. jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opinia wójta, o której stanowi art. 41 ust. 6a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX