Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opinia sanitarna wydana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych w trybie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. powinna być aktualizowana w przypadku zmiany inwestora, która nastąpiła po zakończeniu inwestycji?

Lub która miała miejsce w trakcie realizacji inwestycji?

Inwestor wystąpił i otrzymał w trybie art. 32 ust. 1 pkt 2 pr. bud. opinię sanitarną zatwierdzającą projekt budowlany. Pracę zostały przeprowadzone na podstawie zgłoszenia, gdyż dotyczyły zmiany sposobu użytkowania istniejącego już obiektu. Pracę zostały zakończone. Obecnie obiekt jest wykorzystywany przez inny podmiot niż inwestor.

Czy wobec tego użytkownik powinien uzyskać nową opinię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?