Czy opinia rady pedagogicznej o promocji dziecka jest wiążąca dla dyrektora w wydaniu negatywnej decyzji o przedłużeniu etapu edukacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Uczeń kl. III szkoły podstawowej (ur. 2009 r.) posiada orzeczenie o niepełnosprawności (zespół Aspergera). Rodzice wnoszą o przedłużenie dziecku o 1 rok I etapu edukacyjnego. Chłopiec osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu; na sprawdzianie kompetencji po kl. III osiągnął 100%. Opinia zespołu szkolnego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o uczniu jest pozytywna i wskazuje, iż uczeń zrealizował przewidziany program na poziomie bardzo dobrym, dostosowany do jego indywidualnych możliwości i powinien kontynuować naukę w kl. IV. Czy opinia rady pedagogicznej o promocji dziecka jest wiążąca dla dyrektora w wydaniu negatywnej decyzji o przedłużeniu etapu edukacyjnego? Rodzice zapowiadają odwołanie. Na jakiej podstawie prawnej dyrektor może wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX