Czy opinia lub jej brak od właściwego zarządcy drogi zastępuje decyzję o lokalizacji inwestycji w pasie drogowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2023 r.

PYTANIE

Czy opinia lub jej brak (milcząca zgoda) z art. 4 ust. 2 pkt 15 ustawy z 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - dalej u.s.i.s.p. od właściwego zarządcy drogi oraz uzgodnienie, o którym mowa w art. 3b u.s.i.s.p. zastępuje decyzję o lokalizacji inwestycji w pasie drogowym w trybie art. 39 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p.?

Czy wybranie przez inwestora trybu specustawego pozyskanie lokalizacji oraz ograniczenia (art. 22 i 22a u.s.i.s.p.) powoduje brak konieczności pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji w pasie drogowych w trybie art. 39 u.d.p. jako załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę?

Czy inwestor pomimo tego może branżowo zaopiniować projekt techniczny z zarządcą drogi publicznej, nie pozyskując przy tym decyzji w trybie art. 39 u.d.p.?

Czy pozyskanie tytułu trwałego w postaci ograniczenia z art. 22 u.s.i.s.p. i i następczego zawarcia porozumienia w trybie art. 22a u.s.i.s.p. powoduje brak konieczności (i możliwości) pozyskania tytułu trwałego w trybie art. 40 ust. 2 pkt 2 u.s.i.s.p. tj. umieszczenia w pasie drogowych innych obiektów liniowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX