Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownicę zatrudnioną w szpitalu na stanowisku pomoc przyuczona, wykonująca obowiązki w zakładzie opiekuńczo leczniczym w szpitalu można uznać za osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej?

Osoba, której dotyczy pytanie, ukończyła zaoczną policealną szkołę o jednorocznym systemie nauczania i legitymuje się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie opiekunka medyczna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację