Czy opiekun medyczny w DPS może podać pacjentom leki, np. pod nadzorem pielęgniarki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opiekun medyczny w DPS może podać pacjentom leki, np. pod nadzorem pielęgniarki?

Czy zmieniona podstawa programowa nauczania dla tego zawodu lub przepisy prawa dopuszczają taką możliwość?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access