Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - opiekuna medycznego, pracownika socjalnego, dietetyka i terapeutę zajęciowego z wyższym wykształceniem z kierunku terapii zajęciowej należy objąć podwyżkami wynagrodzeń zgodnie z tą ustawą, a jeśli tak to do której grupy zawodowej wymienionej w załączniku do ustawy należy tych pracowników zaliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?