Czy opiekę w porze nocnej w SOSW oprócz wychowawcy może sprawować osoba zatrudniona na stanowisku niepedagogicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z § 40 ust. 4 rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach opiekę w porze nocnej w internacie SOSW oprócz nauczyciela wychowawcy może sprawować inna osoba, zatrudniona na stanowisku niepedagogicznym? Brzmienie w/w przepisu wskazuje, że opiekę sprawować mają dwie osoby ale wystarczające jest, by tylko jedną z nich był wychowawca grupy.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access