Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wiele artykułów nie zawsze precyzyjnie wyjaśnia kwestie związane z refundacją okularów korekcyjnych przy pracy z monitorem ekranowym. Mimo, że w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy oraz zawartych w nim definicjach wskazuje stanowiska biurowe. Jednakże w obecnej technologii wiele maszyn i urządzeń CNC jest wyposażonych w monitory ekranowe do 15 cali oraz urządzenia wchodzące w jego skład.

Czy operator – ustawiacz maszyn CNC z racji obsługi monitorów ekranowych będących na wyposażeniu maszyn numerycznych, pisząc program, a także dokonując korekty parametrów w opisanych maszynach przysługuje refundacja za okulary korekcyjne do pracy z monitorem ekranowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?