Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina objęła systemem jedynie nieruchomości zamieszkałe. Operator wybrany w drodze przetargu odbierający odpady z nieruchomości niezamieszkałych tj. z koszy ulicznych, z Urzędu Miasta oraz z targowiska miejskiego dostarcza zebrane odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za pośrednictwem punktu przeładunkowego znajdującego się na terenie miasta. Punkt przeładunkowy jest czyny jedynie od poniedziałku do piątku, a zachodzi potrzeba odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz z targowiska miejskiego również w dni świąteczne i w dni wolne od pracy.

Czy operator odebrane odpady komunalne w dni, w które Stacja Przeładunkowa jest nieczynna może przetrzymać u siebie na bazie i dostarczyć je na stację przeładunkową w najbliższy dzień pracujący stacji?

Czy operatorowi, który odbierze odpady komunalne z koszy ulicznych i targowiska miejskiego w dni wolne od pracy i święta i przetrzyma je na swojej bazie np. jeden lub dwa dni grozi kara lub wykreślenie z rejestru działalności regulowanej bądź inne konsekwencje?

Na terenie Gminy niezbędny jest odbiór odpadów z koszy ulicznych w każdy dzień tygodnia, tym bardziej w soboty i niedziele, a Dyrekcja RIPOK nie zgadza się na otwarcie stacji przeładunkowej w dni wolne od pracy i święta.

Czy gdyby operator uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów mógłby przetrzymywać te odpady do czasu ich transportu na stację przeładunkową?

Czy istnieje inne rozwiązanie powyższego problemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?