Czy onb winien udostępnić skan dokumentacji przetargowej z wyłonienia eksperta, czy podlegają one informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Onb prowadzi postępowanie administracyjne stanu technicznego, w toku którego zlecił wykonanie na koszt zobowiązanego ekspertyzy technicznej (art. 81c ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.). Do onb pełnomocnik strony złożył wniosek w trybie ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p. o m.in. udzielenie informacji czy z wykonawcą zawarto umowę wraz z udostępnieniem jej skanu oraz przesłania w formie skanu dokumentacji przetargowej z wyłonienia eksperta.

W związku z powyższym czy onb winien udostępnić skan żądanych dokumentów, czy podlegają one informacji publicznej?

Dodać należy, że wyłonienie wykonawcy ekspertyzy nastąpiło z wyłączeniem ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX